Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci w wieku do 10 r.ż. oraz nauczycieli do udziału w bezpłatnych warsztatach uWażna Rodzina. Z uwagi na obecną sytuację, projekt będzie realizowany w formie webinarów z możliwością odbycia dodatkowo indywidualnych konsultacji. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu „Mikrogranty NGO” realizowanego ze środków Gminy Wrocław 👨‍👩‍👦👨‍👧👩‍👦

❗Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w projekcie jest zamieszkanie na terenie Wrocławia oraz w przypadku działań skierowanych do rodziców: posiadanie dziecka w przedziale wiekowym 0-10 r.ż.❗

———————-

Warsztaty obu grup rodzicielskich będą skierowane do młodych, często zestresowanych rodziców, którzy potrzebują wsparcia w poradzeniu sobie ze stresem oraz odnalezieniu swojej drogi rodzicielskiej, szukają narzędzi, które pomogą im sprostać nowym zadaniom życiowym, często generującym duży stres

🤱👶 uWażni Rodzice 🤱👶
🔸dla kogo: 15 rodziców dzieci w wieku 0-7 r.ż.
🔸terminy: wtorki 05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06
🔸godziny: do ustalenia (10:00-12:00 lub 19:00-21:00)
🔸miejsce: internety (link do logowania podamy po zakwalifikowaniu się do projektu)
Każda osoba biorąca udział w warsztatach-webinarach będzie miała możliwość skorzystania z godziny konsultacji indywidualnej.

👧👦 uWażni Rodzice 👧👦
🔹dla kogo: 15 rodziców dzieci w wieku 2-10 r.ż.
🔹terminy: czwartki 07.05, 14.05, 21.05, 28.05, 4.06, 18.06
🔹godziny: do ustalenia (10:00-12:00 lub 19:00-21:00)
🔹miejsce: internety (link do logowania podamy po zakwalifikowaniu się do projektu)
Każda osoba biorąca udział w warsztatach-webinarach będzie miała możliwość skorzystania z godziny konsultacji indywidualnej.

🗒🗒🗒PROGRAM🗒🗒🗒

1. Rodzic – przewodnik, jak się odnaleźć w nowej roli?
2. Czym jest stres i jak sobie z nim radzić
3. Samoregulacja w rodzinie?
4. Potrzeby moje i dziecka – jak złapać równowagę?
5. Elementy uważności rodzicielstwie.
6. Emocje w rodzinie.

———————-

👩👨 uWażni Nauczyciele 👧👦
Ze względu na zaistniałą sytuację nauczycieli, chcemy im pomóc umożliwiając darmowy udział w webinarach z zakresu pracy z uważnością własną i uczniów..
Nauczyciele są narażeni na duży stres ze względu na nowe warunki pracy oraz godzenie życia zawodowego z prywatnym. Dzięki naszym zajęciom będą mogli lepiej znaleźć własny balans oraz pomóc swoim uczniom podsuwając im ciekawe aktywności związane z uważnością.

🔴 dla kogo: 10 nauczycieli z Wrocławia
🔴 terminy: poniedziałki 11.05, 25.05, 8.06
🔴 godziny: do ustalenia (10:00-12:00 lub 19:00-21:00)
🔴 miejsce: internety (link do logowania podamy po zakwalifikowaniu się do projektu)
Każdy nauczyciel biorący udział w warsztatach-webinarach będzie miał możliwość skorzystania z godziny konsultacji indywidualnej.


🗒🗒🗒PROGRAM🗒🗒🗒
1. Dlaczego warto zacząć od siebie – uważność na JA
2. Jak wspierać uczniów w uważności na samych siebie
3. Ja czy MY – czyli uważna empatia

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w warsztacie-webinarze online będzie możliwe późniejsze odtworzenie przekazywanych treści w dogodnym dla siebie terminie. Sugerujemy jednak, by tak zorganizować czas, aby mieć możliwość brania udziału online z uwagi na możliwość zadawania pytań oraz aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

———————–
📝📝📝ZAPISY📝📝📝
Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy:

uWażni Rodzice- rodzice dzieci w wieku 0-7 r.ż.

BRAK MIEJSC

uWażni Rodzice – rodzice dzieci w wieku 2-10 r.ż.

BRAK MIEJSC

uWażni Nauczyciele – nauczyciele z Wrocławia

BRAK MIEJSC

❗Decyduje kolejność zgłoszeń ❗

——————-
📫📫📫Kontakt📫📫📫
kontakt@wychowaniewszacunku.pl
tel. 692081558

——————–

Projekt pn. „Rodzice idą w świat” jest dofinansowany w ramach Programu „Mikrogranty NGO” realizowanego ze środków Gminy Wrocław

————————————————-

Nasza Fundacja Wychowanie w szacunku z dumą realizuje projekty prowadzone w ramach współpracy z Miastem Wrocław. W roku 2019r. realizowane są następujące projekty:

Wrocławska Akademia Rodziny to nowy edukacyjny projekt wspierający wrocławskie rodziny.
Bezpłatne warsztaty, szkolenia, spotkania, wykłady dla wszystkich mieszkańców Wrocławia.
RELACJE | piątek 8 listopada
spotkanie dla rodziców: Relacje. Jak zadbać o relacje w rodzinie
prowadzenie: Wychowanie w szacunku
warsztaty dla dzieciLupikowo
EMOCJE | czwartek 14 listopada
spotkanie dla rodziców: Emocje. Wielkie emocje małych dzieci
prowadzenie: Wychowanie w szacunku
warsztaty dla dzieci: Lupikowo
STRES | czwartek 21 listopada
spotkanie dla rodziców: Stres. Stres w rodzinie – wróg czy przyjaciel
prowadzenie: Wychowanie w szacunku
warsztaty dla dzieci: Lupikowo
–> zapisy już wkrótce
KOMUNIKACJA | czwartek 5 grudnia
spotkanie dla rodziców: Komunikacja. Jak mówić i słuchać
prowadzenie: Wychowanie w szacunku
–> zapisy już wkrótce
POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI | czwartek 12 grudnia
spotkanie dla rodziców: Poczucie własnej wartości czy pewność siebie.
prowadzenie: Wychowanie w szacunku
–> zapisy już wkrótce
miejsce spotkania: Przestrzeń Trzeciego Wieku, pl. Solidarności 1/3/5, s. 403 (IV piętro)

PROJEKT DOSKONALENIE ORGANIZACJI PRACY ORAZ PODNOSZENIE KOMPETENCJI MERYTORYCZNYCH REALIZATORÓW PROWADZĄCYCH „CENTRA ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY”
to projekt realizowany przez Fundację Wychowanie w szacunku ze środków Gminy Wrocław i skierowany dla osób prowadzących Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży.
Warsztaty będą prowadzone w trzech Zadaniach:
1. Uważność na dzieci
5 modułów x 3 h x 1 grupa 15-osobowa
Warsztaty mają przygotować realizatorów prowadzących Centra do budowania pozytywnych i wspierających relacji z wychowankami, prowadzenia zajęć wspierających budowanie poczucia własnej wartości, pełnienia roli wychowawcy – przewodnika. Ponadto podczas zajęć uczestnicy będą nabywać wiedzę związaną z budowaniem sieci wzajemnego wsparcia, dzięki czemu można założyć, że powstanie grupa pośrednich odbiorców projektu w postaci nauczycieli i wychowawców niezwiązanych bezpośrednio z projektem. Każdy uczestnik weźmie udział w minimum 3 godzinach treningu kompetencji miękkich.
Program spotkań:
1. Wychowawca – przewodnik: jak wpływać na kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży, jak tworzyć wspierające je środowisko.
2. Komunikacja: podstawowe narzędzie pracy wychowawcy (komunikat Ja, podstawy NVC, komunikacja empatyczna)
3. Emocje: jak o nich rozmawiać, jak pomagać wychowankom w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami?
4. Wartości: indywidualne, rodzinne i prospołeczne – jak je przekazywać, jak o nich mówić?
5. Poczucie własnej wartości: jak je wspierać, jak pomagać wychowankom w akceptacji samych siebie?
Spotkania będą odbywać się w tygodniu (w godzinach 17:30 – 20:30) w pomieszczeniach przedszkola Sowia Akademia przy ul. Legnickiej 72.
Materiały: Każdy uczestnik otrzyma materiał szkoleniowy do każdego modułu tak, by móc zgłębiać wiedzę także po zajęciach.
Terminy spotkań:
21.05, 4.06, 10.09, 01.10, 29.10.2019
możliwe jest ustalenie spotkań w godzinach przedpołudniowych (10:00 – 12:30 lub popołudniowych 17:00 – 19:30)
2. Superwizyjna grupa wzajemnego wsparcia
5 spotkań x 3h x 1 grupa min 6 max 12 osób
Celem spotkań jest wzmocnienie realizatorów prowadzących Centra, wyposażenie ich w narzędzia budujące samoświadomość i pomagające w radzeniu sobie ze stresem. Spotkania superwizyjne będą odbywać się nie częściej niż 1 raz na miesiąc i nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące. Spotkania superwizyjne będą odbywać się  w pomieszczeniach przedszkola Sowia Akademia przy ul. Legnickiej 72 oraz / lub pomieszczeniach udostępnionych przez zainteresowane Centra.
Spotkania będą prowadzone metodami aktywnymi, w oparciu o doświadczanie na bazie procesu. Prowadzona w ten sposób superwizja będzie mieć na celu wsparcie uczestniczących w niej realizatorów i obniżenie poziomu frustracji oraz przeciwdziałanie potencjalnemu wypaleniu zawodowemu. Spotkania będą prowadzone przez trenerki z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu grup spotkaniowych i superwizji dla nauczycieli.
Terminy spotkań:
28.05,18.06, 24.09, 15.10, 5.11.2019
3. Szkolenie: obrazkowe karty rozwojowe MILOWE jako narzędzie wychowawcy – lidera.
Całodniowe szkolenia (8 h) przeznaczone dla grupy minimum 8 maksimum 12 osób realizatorów prowadzących Centra Aktywności i Rozwoju. Celem szkolenia będzie zaprezentowanie i przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zastosowania kart obrazkowych do wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady używania kart rozwojowych a także nauczą się projektować własne ćwiczenia z użyciem kart. Na zaliczenie każdy uczestnik będzie zobowiązany przygotować swój program zajęć z wykorzystaniem kart. Projekty zaliczeniowe zostaną zarchiwizowane u wnioskodawcy, a ich elektroniczne wersje umieszczone na stronie organizatora. Szkolenie odbędzie się w wybraną sobotę w pomieszczeniach przedszkola Sowia Akademia przy ul. Legnickiej 72 oraz / lub pomieszczeniach udostępnionych przez zainteresowane placówki i będzie trwać od godz. 9:00 do 17:00 lub 10.00 do 18.00.

Termin spotkania: 14.09 lub 12.10.2019r

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj –>

Kontakt:
692081558
kontakt@wychowaniewszacunku.pl
MAŁE INICJATYWY 
Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci w wieku do 7 r.ż. do udziału w bezpłatnych warsztatach „Urodziłam życie – WYCHOWUJĘ W SZACUNKU”. ‍‍‍‍   

Projekt jest dofinansowany jest dofinansowany ze środków projektu „Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw” realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

❗Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w projekcie jest zamieszkanie na terenie Wrocławia dzielnica Fabryczna oraz posiadanie dziecka w przedziale wiekowym 0-7 r.ż.❗

Cykl warsztatów będzie odbywał się w dwóch grupach:
➡➡➡GRUPA PRZEDPOŁUDNIOWA⬅⬅⬅
dla kogo: 15 rodziców dzieci w wieku 0-7 r.ż.
terminy: poniedziałki 03.06, 10.06, 17.06, 24.06, 1.07, 8.07.
godziny: 10:30-13:00
miejsce: Kawiarnia Hopa-Opa ul. Barskich 13, Wrocław
Będzie możliwość uczestniczenia w warsztatach razem ze swoimi dziećmi w przyjaznych rodzinom przestrzeniach kawiarni Hopa-Opa.

➡➡➡GRUPA POPOŁUDNIOWA⬅⬅⬅
dla kogo: 15 rodziców dzieci w wieku 0-7 r.ż.
terminy: czwartki 30.05, 6.06, 13.06, 27.06, 4.07, 11.07
godziny: 17:00-19:00
miejsce: Publiczne Przedszkole ,,Sowia Akademia” ul. Legnicka 72
Na warsztaty będzie można przyjść razem z dziećmi, jednak nie zapewniamy dla nich opieki 

Projekt skierowany jest dla rodziców:
✔którzy chcą pogłębić swoje umiejętności wychowawcze
✔którzy chcą wzmocnić więzi rodzic-dziecko i poprawić relacji partnerskie między rodzicami.
✔którzy chcą pogłębić wiedzę na temat uważnego rodzicielstwa
✔którzy chcą wychowywać w szacunku,
✔którzy chcą odnaleźć w nowej sytuacji i roli życiowej.

———————-
PROGRAM
1. Rodzic – przewodnik, jak się odnaleźć w nowej roli?
2. Komunikacja w rodzinie
3. Granice i jak je wyznaczać ?
4. Potrzeby moje i dziecka – jak złapać równowagę?
5. Emocje w rodzinie.
6. Wychowanie bez kar i nagród

———————–
ZAPISY
Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy:

BRAK MIEJSC!

❗Decyduje kolejność zgłoszeń ❗

——————-
Kontakt
kontakt@wychowaniewszacunku.pl
tel. 692081558

MIKROGRANTY NGO
„Rodzice idą w świat” jest realizowany w ramach Programu Mikrogranty NGO realizowanego ze środków Gminy Wrocław oraz