GRY I ZBAWY CZYLI JAK INTEGROWAĆ KLASĘ

Poruszane tematy:

– jak się integrują dzieci (proces grupowy, role grupowe)

– dużo praktycznych gier i zabaw

– rola gier i zabaw w procesie dydaktycznym

Jeśli jesteś zainteresowany napisz do nas na kontakt@wychowaniewszacunku.pl

ROZBUDZANIE CIEKAWOŚCI U UCZNIÓW

Poruszane tematy:

– co lubi mózg (neurodydaktyka i procesy uczenia )

– myślenie lateralne

– kreatywne podejście do nauczania

Jeśli jesteś zainteresowany napisz do nas na kontakt@wychowaniewszacunku.pl

Mądre przewodnictwo dorosłych
– Budowa autorytetu – wyznaczenie własnych granic
– znaczenie autentyczności w pracy wychowawczej
– odpowiedzialność osobista w relacji z dziećmi
– umiejętności liderskie w zespole klasowym


Komunikacja z rodzicem
– Jak ćwiczyć aktywne słuchanie
– Asertywne reagowanie na krytykę – trudne sytuacje
– Wprowadzenie do teorii 4 uszu von Thuna

Inteligencja emocjonalna w pracy nauczyciela
– Rodziny i funkcje emocji
– Podstawowe zdolności emocjonalne
– Rola emocji
– Reakcje emocjonalne, ich kontrola i działanie
– Metody pracy grupowej z emocjami

 

 

 

 W nurcie porozumienia bez przemocy
– główne założenia NVC
– cztery kroki w porozumieniu bez przemocy
– rozwiązywanie konfliktów metodą bez przemocy

 Jak radzić sobie ze złością i agresją
– czy złość jest w ogóle do życia potrzebna
– sposoby rozładowywania złości w sposób konstruktywny
– praca ze złością nauczyciela i dziecka
– jak reagować na agresywne zachowania dziecka

 

SUPERWIZJE I KONSULTACJE

Chętnie przyjedziemy do Państwa placówki na:

– spotaknia grupowe skoncentorwane wokół palącego tematu

– indywidualne spotkania

Jeśli jesteś zainteresowany napisz do nas na kontakt@wychowaniewszacunku.pl