Zapraszamy na kurs doskonalący, w wymiarze 15 godzin dydaktycznych, poprowadzi ekspert w zakresie neurodydaktyki: dr Marek Kaczmarzyk – kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii Uniwersytetu Śląskiego, biolog, neurodydaktyk i memetyk.

Adresatami kursu są wszystkie osoby zajmujące się szeroko rozumianą edukacją, rozwojem dzieci oraz młodzieży, w szczególności: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, osoby pracujące z młodzieżą w różnych placówkach (np. ośrodki kultury, ośrodki pomocy społecznej, domy dziecka itp.), pedagodzy, psycholodzy, edukatorzy, wykładowcy uczelniani oraz rodzice.

Podstawowym celem zajęć jest wyjaśnienie znaczenia neuronauk w praktyce szkolno-wychowawczej.
Metodą jest wykład ilustrowany oraz heureza.

Program
Dzień 1
1. Rozwój mózgu w czasie ontogenezy.
2. Charakterystyka działania mózgu w różnych
etapach rozwoju. Specyficzne reakcje osób w różnym wieku.
3. Trudności z interpretacją zachowań osób w a reakcjami ludzi w różnym wieku
4. Mózg nastolatka – okres krytyczny. Czego NIE POTRAFI nastolatek. Neurobiologia poszukiwania
5. Mózg dorosłego – rozwiązywanie problemów
na podstawie utrwalonych wzorców.

Dzień 2
1. Neurobiologiczna skuteczność metod dydaktycznych.
2. Mechanizmy lustrzane. Odkrycie, znaczenie ogólne, znaczenie dydaktyczne
3. Skalowanie mechanizmów lustrzanych. Odpowiedzialność „lustrzana” opiekuna
4. Język jako specyficznie ludzka „nadbudowa” nad mechanizmami lustrzanymi.

Data wydarzenia: 24-25.08.2019r.
Miejsce wydarzenia: Fundacja „Wychowanie w szacunku” ul. Legnicka 72, 54-206 Wrocław (budynek Przedszkola Sowia Akademia)
Zapisy: do dnia 30.06. bilety w cenie 549zł
od 01.07.2019r do wyczerpania biletów w cenie 699zł
Bilety:
http://neurodydaktykaprzyjacielemrodzicainauczyciela.evenea.pl/

Kontakt:
kontakt@wychowaniewszacunku.pl
605202284

Zapraszamy!

 

 

 

GRY I ZBAWY CZYLI JAK INTEGROWAĆ KLASĘ

Poruszane tematy:

– jak się integrują dzieci (proces grupowy, role grupowe)

– dużo praktycznych gier i zabaw

– rola gier i zabaw w procesie dydaktycznym

Jeśli jesteś zainteresowany napisz do nas na kontakt@wychowaniewszacunku.pl

ROZBUDZANIE CIEKAWOŚCI U UCZNIÓW

Poruszane tematy:

– co lubi mózg (neurodydaktyka i procesy uczenia )

– myślenie lateralne

– kreatywne podejście do nauczania

Jeśli jesteś zainteresowany napisz do nas na kontakt@wychowaniewszacunku.pl

Mądre przewodnictwo dorosłych
– Budowa autorytetu – wyznaczenie własnych granic
– znaczenie autentyczności w pracy wychowawczej
– odpowiedzialność osobista w relacji z dziećmi
– umiejętności liderskie w zespole klasowym


Komunikacja z rodzicem
– Jak ćwiczyć aktywne słuchanie
– Asertywne reagowanie na krytykę – trudne sytuacje
– Wprowadzenie do teorii 4 uszu von Thuna

Inteligencja emocjonalna w pracy nauczyciela
– Rodziny i funkcje emocji
– Podstawowe zdolności emocjonalne
– Rola emocji
– Reakcje emocjonalne, ich kontrola i działanie
– Metody pracy grupowej z emocjami

 

 

 

 W nurcie porozumienia bez przemocy
– główne założenia NVC
– cztery kroki w porozumieniu bez przemocy
– rozwiązywanie konfliktów metodą bez przemocy

 Jak radzić sobie ze złością i agresją
– czy złość jest w ogóle do życia potrzebna
– sposoby rozładowywania złości w sposób konstruktywny
– praca ze złością nauczyciela i dziecka
– jak reagować na agresywne zachowania dziecka

 

SUPERWIZJE I KONSULTACJE

Chętnie przyjedziemy do Państwa placówki na:

– spotaknia grupowe skoncentorwane wokół palącego tematu

– indywidualne spotkania

Jeśli jesteś zainteresowany napisz do nas na kontakt@wychowaniewszacunku.pl