Dla rodziców młodszych dzieci

Wychowanie bez kar i nagród

Duże emocje małych dzieci

Co z tą złością

Dla rodziców starszych dzieci

Z nastolatkiem pod jednym dachem

Czy to już depresja?

Stres szkolny
- jak go wykorzystaćjak go redukować

Dla wszystkich

Seminaria inspirujące Family Lab

Konsultacje , gdy coś Was niepokoi w zachowaniu dziecka

Terapia par i doradztwo rodzinne

Warsztaty najczęściej odbywają się przy ul. Legnickiej 72

mają formę spotkań popołudniowych lub weekendowych (soboty)

Zapraszamy do kontaktu: tel. 501433326 kontakt@wychowaniewszacunku.pl